ROT-avdrag

Melanders Entreprenad AB

Utnyttja ROT-avdrag hos oss

När du anlitar oss kan du utnyttja ROT-avdrag om du är berättigad till det. När du begär offert så meddela oss om du tänker använda avdraget för att få ett rättvist pris. Vi sköter sedan all kontakt med myndigheterna. Här nedan kan du läsa mer om vad som gäller. Har du några frågor så tveka inte att höra av dig till oss.

Skattereduktion upp till 50 000 kronor

ROT-avdraget gäller för arbetskostnaden för exempelvis reparationer, ombyggnationer och tillbyggnationer. Däremot gäller det inte för material eller resekostnader. Avdraget är 30% av arbetskostnaden och maximalt 50 000 kronor.

Kriterier för ROT-avdrag

För att kunna utnyttja ROT-avdraget måste du vara 18 år fyllda, vara bosatt samt betala skatt i Sverige. Du måste äga bostaden, som måste vara äldre än 5 år, samt att den måste användas helt eller delvis som din bostad. Om du har en bostadsrätt kan du utnyttja ROT-avdraget för arbeten utförda inne i bostaden, men inte för exempelvis balkonger. Till sist måste du vara den som betalar arbetet som utförs för att kunna göra avdraget.